Merselo huiverig voor vliegveld De Peel

Inwoners van Merselo en omliggende dorpen vrezen de gevolgen als het slapende vliegveld De Peel in Vredepeel na 2021 weer in gebruik wordt genomen. Tijdens de drukbezochte informatieavond van dorpsraad Merselo op dinsdag 13 augustus in zaal ’t Anker, uitten veel omwonenden hun zorgen en ongerustheid over het lawaai, gezondheidsrisico’s en aantasting van de woonomgeving.

Bert Kwast, strategisch adviseur van Defensie, kreeg het verwijt dat hij de opmerkingen uit de zaal bagatelliseerde. Hij wilde niet toegeven dat F-35’s meer lawaai maken dan de oude F-16’s en op vragen over de uitstoot van stikstof, het lozen van brandstoffen en de gevolgen voor de gezondheid ging hij niet echt in. “Ik weet het niet of F-35’s nadeliger zijn voor de gezondheid”, zei hij. De informatieavond trok zo’n 160 bezoekers. Dat waren er dubbel zoveel als bij de eerste bijeenkomst op 26 juni in Hotel Asteria in Venray.
Bert Kwast legde uit dat driemaal per jaar gedurende zes weken wordt gevlogen op vliegveld De Peel. Het gaat om 3.600 vliegbewegingen per jaar. “Het is een stevige belasting”, zei hij. Enkele bezoekers reageerden wantrouwend. Jan Classens, oud-voorzitter van dorpsraad Vredepeel, haalde Schiphol als voorbeeld aan. “Daar is het aantal vluchten ook ieder jaar uitgebreid.” Enkele bezoekers meenden dat helikoptervluchten, transportvliegtuigen en oefeningen met Herculestoestellen nog boven op de limiet van 3.600 vliegbewegingen komen. Ook wees iemand op de extra geluidsoverlast door het onderhoud aan de jachtvliegtuigen. Kwast reageerde dat het getal van 3.600 de absolute limiet is. “Het gebruik door helikopters en Herculesvliegtuigen gaat van de ruimte voor de F35 af. Er komt echt niet meer bij via slinkse trucs”, beweerde hij. “Het onderhoud vindt plaats in Volkel of Woensdrecht waar grote werkplaatsen zijn. Op De Peel doen we niet meer dan het repareren van een lekke band.”
Een bezoeker wees op de gevolgen van de uitspraak van Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De extra uitstoot van stikstof door de heropening van het vliegveld kan nadelige gevolgen hebben voor bedrijven in de omgeving. Het is ook een grote zorg van de LLTB. De landbouworganisatie vreest dat de stikstofreductie door agrarische bedrijven straks wordt opgeslokt door Defensie. “Wij worstelen er enorm mee, maar ook Defensie heeft zich aan de wet te houden. Toename van stikstof zullen we moeten compenseren. Niet met trucs maar dit gaan we op een nette manier regelen”, zei Kwast die meldde dat F-35’s nauwelijks fijnstof produceren.
Dorpsraadvoorzitter John van Dijck wees op de gevolgen voor Merselo. “Het vliegveld heeft een grote impact op het woongenot en de gezondheid en een negatief effect op natuur en recreatie.” Van Dijck haalde de vliegbasis in de gemeente Ørland in Noorwegen aan. Hier bleken de nieuwe F-35’s veel meer herrie te maken dan de oude F-16’s. Na twee jaar strijd worden hier 130 woningen opgekocht en gesloopt. Dat Bert Kwast dit specifieke geval niet kende, leidde tot verontwaardigde en kritische reacties.
Op de vraag of de heropening van de vliegbasis nog tegen te houden is, reageerde Kwast bevestigend. “Het is zeker nog geen gelopen race.” Hij wees op het verzet in de omgeving van Gilze-Rijen tegen de helikopterbasis. “Bewoners hebben met succes een lobby gehouden tegen de geluidsoverlast. Het gevolg is dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen. Wij moeten daardoor onze plannen aanpassen en verbeteren. Anders krijgen we nog een zware pijp te roken.”
D66-raadslid Theo Zegers uit Merselo riep iedereen op een zienswijze in te dienen voor 21 augustus. “Zo zetten we er druk op. Het gaat om onze gezondheid en leefbaarheid. Het is nu een cruciaal moment om bezwaar te maken.”