D66 kritisch over heropening vliegveld

D66 is bezorgd over de heropening van vliegbasis De Peel in Vredepeel. De fractie heeft maandag maandag 12 augustus een verontrustende brief gestuurd naar het College van B&W. "Het zal een grote impact hebben op onze woon- en leefomgeving met zeer nadelige gevolgen voor burgers en bedrijven", meldt raadslid Theo Zegers in het schrijven.

D66 baseert zich op ervaringen van omwonenden bij andere militaire vliegvelden. De partij spreekt van een overvaltactiek van het ministerie van Defensie om de bezwaartermijn te plannen tijdens de vakantieperiode. “Is de tijd tot de fatale datum van woensdag 21 augustus voldoende om goed voorbereid bedenkingen in te dienen”, vraagt Zegers zich af.
Vraagtekens bij omvang
De partij stelt veel vragen aan het college waarin de ‘eigen’ D66-wethouder Martijn van der Putten is aangewezen als coördinerend portefeuillehouder. De partij wil weten of de gemeente al in overleg is met organisaties en partijen die mogelijk hinder ervaren van de reactivering van de sinds 1993 slapende vliegbasis.
D66 zet vraagtekens bij de daadwerkelijke omvang van het gebruik als militair vliegveld. In de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau is sprake van overige functies en bondgenootschappelijk medegebruik. Vliegbewegingen, gebruikstijden, intensiteit en geluidshinder moeten in kaart worden gebracht, evenals de effecten op het woongenot zowel binnen- als buitenshuis.
In de brief uit D66 ook zijn zorgen over de economische gevolgen. Zoals voor woningbouw in Merselo en nieuwbouwwijk Brabander in Venray, het nieuwe bedrijventerrein De Spurkt en bedrijven in de recreatieve en toeristische sector zoals campings, vakantieparken, bed and breakfasts en hotels. Er zijn melkveebedrijven met graslanden gevestigd in de omgeving van Testrik, Ossendijk, Loobeekdal en Venrays Broek en diverse agrarische percelen zijn in gebruik voor groenteteelt in de omgeving van Testrik, Smakterheide en Geijsteren.
Voor de inwoners zijn gezondheidsrisico’s te verwachten door geluidsoverlast en de uitstoot van stikstof en fijnstof. Ook bossen en natuurgebieden zullen hinder ondervinden, aldus D66 dat de gevolgen wil weten en vraagt aan het college zich niet alleen te baseren op het aantal decibels en hoeveelheden CO2 en fijnstof, maar vooral op de effecten voor mens, flora, fauna en biodiversiteit. “We hebben ernstige bedenkingen”, licht Zegers toe. “We moeten niet fatalistisch zijn en denken dat we geen invloed hebben. Het is zeker nog geen gelopen koers.”