Infoavond Merselo over vliegveld De Peel

Werkgroep Stop vliegbasis De Peel organiseert op dinsdag 3 december om 20.00 uur een informatieavond in zaal Het Anker in Merselo. Er komen allerlei onderwerpen aan bod die samenhangen met de voorgenomen heropening van het militaire vliegveld in Vredepeel. Het ministerie van Defensie is procedures gestart om de slapende luchtmachtbasis in 2022 weer in gebruik te nemen.

Tijdens de informatieavond wordt gesproken over de gevolgen voor de gezondheid, zoals toename van geluid, stikstof en fijnstof. Ook wordt ingegaan op het proces en tijdpad van de milieueffectrapportage en het luchthavenbesluit die de reactivering mogelijk moeten maken. Initiatiefnemer Boudewijn Sterk van de werkgroep wil ook bespreken welke mogelijkheden er zijn om via de rechtsbijstandverzekering de heropening van het vliegveld aan te vechten. Advocaten van Achmea en Sumrin Advocaten uit Someren geven tekst en uitleg.


Werkgroep Stop vliegbasis De Peel is opgericht in juli vlak nadat het ministerie van Defensie bekendmaakte het vliegveld, dat sinds 1993 niet meer in gebruik is, te heropenen. Het doel van de werkgroep is het verzamelen en doorgeven van informatie aan omwonenden. Hiervoor is de website www.stopvliegbasisdepeel.nl opgezet met het laatste nieuws, meningen, activiteiten, procedures en de gevolgen van de reactivering. De werkgroep heeft contact gelegd met dorps- en wijkraden uit de omliggende dorpen, politiek, recreatieve sector, milieuorganisaties en bedrijfsleven. Met contactpersonen uit Venray, Merselo, Overloon, Boxmeer, Smakt/Holthees, Bakel, Milheeze en Deurne worden bijeenkomsten gehouden over hoe om te gaan met de heropening.