Deken Smeets wordt nieuwe bisschop

De deken van Venray, Harrie Smeets, wordt de nieuwe bisschop van Roermond. Dat maakte het bisdom tijdens een persconferentie op woensdag 10 oktober bekend. Hij volgt monseigneur Frans Wiertz op, die eind vorig jaar zijn taken als bisschop neerlegde. "Een enorme verrassing", noemde Smeets de benoeming.

"Een onwerkelijke situatie", zo beschreef Harrie Smeets de vraag van de paus om het bisdom in Roermond te gaan leiden. Hij werd vorige week maandag gebeld met nieuws "dat je leven in één keer verandert." Hij kreeg een brief van de paus waarin stond dat deze voornemens was Smeets te benoemen tot bisschop. "De boodschap was: eigenlijk hoeft u alleen maar 'ja' te zeggen." Hij vervolgt: "Ik heb tot nu toe op vragen van de kerk altijd 'ja' gezegd. Ik heb me bij mijn priesterwijding beschikbaar gesteld voor de kerk. Maar het is wel een heel avontuur." De geruchten gingen al langer dat Smeets één van de beoogde kandidaten voor de functie van bisschop was. "Toen dacht ik wel vaker: 'Help, het zal toch niet?' Maar het plezierige van een benoeming is, ik vraag er niet om. Dus je hoeft dan ook niet alle verantwoordelijkheid zelf te dragen en je kunt om hulp vragen bij moeilijke zaken."

Binnen het bestuur van het bisdom Roermond bekleedde Smeets de laatste jaren al enkele adviesfuncties. Zo werd hij in het najaar van 2015 benoemd tot lid van het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond, het hoogste adviescollege van de bisschop. Ook maakte hij de laatste jaren deel uit de van de commissie van het bisdom die de pastorale benoemingen voorbereidt. Smeets kreeg enige landelijke bekendheid, doordat in 2012 en 2013 de televisiemissen van de KRO vanuit de Grote Kerk in Venray werden uitgezonden. Sinds 2012 is Smeets is voorzitter van de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten, die jaarlijks bedevaartreizen naar onder andere Lourdes, Rome en Israël organiseert.

De uit Born afkomstige deken Harrie Smeets werd veertien jaar geleden gevraagd deken te worden van Venray. Deken Smeets vertelde in een interview uit 2016 dat hij naar eigen zeggen niet in een extreem katholiek gezin opgroeide. “We baden voor en na het eten en op zondag gingen we naar de kerk. In eerste instantie ging ik Nederlands studeren in Utrecht. Die studie heb ik niet afgemaakt, want in die tijd kwam mijn roeping doorzetten. Ik besefte dat ik naar de priesteropleiding moest gaan, omdat ik anders het echte doel in mijn leven mis zou lopen. Waarom is moeilijk te zeggen, maar mijn bestemming ligt bij de kerk.”

Pas op het seminarie begreep Harrie wat geloof nu écht inhield. “Ik was jarenlang misdienaar geweest, maar had de diepte van wat er eigenlijk in de kerk gevierd wordt nooit begrepen. Bij de priesteropleiding vond ik pas de woorden daarvoor.” In 1991 werd hij tot diaken gewijd, in 1992 gevolgd door de priesterwijding. Zo kwam hij terecht in de parochies Weert, Thorn, Wessem, Maastricht en Venray. Nu verhuist hij dus naar het bisdom in Roermond. De wijding van monseigneur Smeets tot bisschop is onder voorbehoud op zaterdag 8 december in de kathedraal in Roermond. Wie zijn opvolger in Venray wordt, is nog niet bekend.