Weerstand tegen campus arbeidsmigranten lijkt geluwd

In Oostrum lijkt de grootste ophef verdwenen over de huisvesting van 240 arbeidsmigranten op bedrijventerrein De Hulst. Dat bleek dinsdagavond 9 oktober tijdens de dorpsraadsvergadering. Er klonken in gemeenschapshuis D’n Oesterham nauwelijks kritische geluiden.

De dorpsraad had in het dorpsblad en via Facebook een oproep gedaan aan de inwoners om hun reacties door te geven. “We hebben welgeteld drie reacties ontvangen. Terwijl het dorpsblad bij zeshonderd huishoudens komt en we 450 volgers hebben op Facebook”, vertelde dorpsraadsvoorzitter Bas Künen. “En alle drie waren ze positief. ‘Laat maar komen’, was de reactie.” Hij meldde dat initiatiefnemer Otto Work Force het plan deze week formeel bij de gemeente heeft ingediend. Het terrein van ruim 2 hectare, in de zuidwesthoek van Oostrum, is eigendom van gemeente Venray.

De campus, met zestig chalets, ligt op een kilometer afstand van de dorpskern. Langs de A73 blijft een strook grond vrij voor de aanleg van een weg die de Stationsweg met de Henri Dunantstraat verbindt. Deze nieuwe weg moet het centrum van Oostrum ontlasten van het drukke autoverkeer. Het is nog duidelijk wanneer de aanleg van start gaat.

Aan de overzijde van de A73 liggen de wijken Antoniusveld en Brukske veel dichter bij de campus. Beide wijkraden en de Oostrumse dorpsraad maken deel uit van de klankbordgroep. “Het verkeer en de ontsluiting via de Henri Dunantstraat is een zorgpunt”, zei Künen. De dorpsraad is alert op het beheer en toezicht, 24 uur per dag en zeven dag per week. “Dat wordt wel serieus genomen”, meende de dorpsraadsvoorzitter. “Otto zal er geen potje van maken in de eigen achtertuin.” Enkele bezoekers stelden vragen over het parkeren en de nationaliteit van de bewoners. Er komen 150 parkeerplaatsen. “Dat is ruim”, vond Künen. “Een derde van de arbeidsmigranten, die uit Polen en Roemenië komen, heeft een auto en veel vervoer gebeurt met busjes.” De dorpsraad wees ook op de kansen die er liggen voor verenigingen en ondernemers. “De algemene tendens is dat Oostrum niet tegen is”, concludeerde Bas Künen.