Tegenvaller rijksinkomsten opgevangen

Gemeente Venray heeft te maken met een fikse financiële tegenvaller. De rijksinkomsten vallen dit jaar acht ton lager uit dan begroot. Dit onverwachte verlies kan Venray echter ruimschoots compenseren met meerdere financiële meevallers. Dat blijkt uit de financiële tussenstand van 2018, die woensdag 10 oktober werd gepresenteerd.

De grootste meevallers komen uit het sociaal domein. Voor de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten is in 2015 een financiƫle buffer aangelegd om budgettekorten op te vangen. Nu blijkt dit geld niet nodig te zijn. Dit jaar komt er 681.000 euro vrij uit deze buffer. Door de aantrekkende economie hoeven er daarnaast minder (bijstand)uitkeringen te worden versterkt. Het levert een voordeel op van 569.000 euro.

Daarnaast ontving de gemeente een extra bijdrage van het Rijk voor de voortijdige sluiting van het asielzoekerscentrum in Blitterswijck, in november 2017. Ook neemt het Rijk een deel van de kosten voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk op zich, wat een voordeel van 188.000 euro oplevert. Daarnaast krijgt de gemeente fiks meer geld uit bouwleges, dankzij enkele grote projecten, waaronder gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en de bouw van een aantal grote logistieke bedrijven. De gemeente rekent op een voordeel van 360.000 euro en spreekt hierbij van "hoogconjunctuur in de bouw." Op de openbare verlichting wordt inmiddels een ton bespaard. Door het gebruik van led-verlichting is minder onderhoud nodig en schade aan lantaarnpalen wordt voortaan uit een ander fonds betaald.

Naast meevallers zijn er echter ook tegenvallers. Zo heeft de lange winter geleid tot meer inzet van gladheidsbestrijding. Het betekende een extra 140.000 euro op rekening van de gemeente. Het verbeteren van de online dienstverlening bij de afdeling Burgerzaken kost 135.000 euro en ook andere ict-budgetten werden met 152.000 euro verhoogd.

Per saldo staat de gemeente Venray er naar verwachting aan het eind van het jaar goed voor: met plussen en minnen laat de begroting een voordeel zien van ruim 1,5 miljoen euro.