Veel varkensbedrijven stoppen in Venray

Veel varkenshouders in gemeente Venray maken gebruik van de twee stoppersregelingen van het Rijk. Van de 76 bedrijven die zich aanmeldden voor het Landelijk Actieplan Ammoniak, dat op 1 januari 2020 afliep, zijn 54 varkenshouderijen en één pluimveebedrijf gestopt. Aan de tweede regeling, de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen, nemen dertien bedrijven deel.

Het Landelijk Actieplan Ammoniak is gestart in 2009. De gedoogtermijn voor veehouderijen die niet voldoen aan de regels voor emissiearme huisvesting liep af op 1 januari 2020. In de afgelopen jaren zijn 55 van de 76 aangemelde Venrayse bedrijven gestopt. Van de 76 waren er twee deelnemers uit de pluimveesector. Vijftien varkenshouders besloten alsnog door te gaan en met zes bedrijven, een varkens- en een kippenbedrijf, lopen nog gesprekken.

Gemeente Venray kan niet aangeven om hoe veel dieren het gaat. “Het aantal dieren is niet bekend. De regeling loopt al jaren en het aantal dieren is geleidelijk afgenomen”, meldt een woordvoerder.

Cijfers van het CBS laten geen daling van het aantal dieren in gemeente Venray zien. In het jaar 2000 waren er nog 247 varkensbedrijven. Dat aantal is eind 2019 gedaald naar 105, een afname van 58 procent. In dezelfde periode steeg het aantal varkens van 460.000 naar 650.000, een toename van 41 procent. Pluimvee laat in mindere mate hetzelfde beeld zien. Het aantal kippenbedrijven is de afgelopen twintig jaar gedaald van 57 naar 38, maar het aantal kippen nam juist toe: van 3,6 naar 4,2 miljoen.

Het Landelijk Actieplan Ammoniak is een gedoogregeling voor verouderde pluimvee- en varkensstallen. Nu deze stoppersregeling is beëindigd, moeten alle huisvestingssystemen voldoen aan de eisen van emissiearme huisvesting.

Voor de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen, de ‘warme sanering’ genoemd, kwamen deelnemers uit de andere stoppersregeling niet in aanmerking. De aanmeldingstermijn voor de warme sanering liep van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020. Deelname was alleen mogelijk voor varkensbedrijven die voldoen aan de emissiearme huisvestingseisen. Dit betekent dat varkenshouders die al meedoen aan het Actieplan Ammoniak, de ‘gedoogstoppers’, niet meer kunnen deelnemen. Gemeente Venray kon begin deze week nog geen definitieve cijfers geven, maar voorlopig zijn dertien varkensbedrijven aangemeld.

De warme sanering voor de intensieve varkenshouderij is vorig jaar ingesteld vanwege de risico’s voor de gezondheid en de leefomgeving. Het kabinet trok er 180 miljoen euro voor uit. In plaats van de verwachte 300 deelnemers, meldden zich landelijk 505 varkensbedrijven aan. Niet alle aangemelde varkenshouderijen komen voor de subsidieregeling in aanmerking. De subsidie is vooral bedoeld voor bedrijven in de concentratiegebieden in het zuiden en oosten van het land. In deze veedichte gebieden wordt 84 procent van alle varkens in Nederland gehouden. De warme sanering richt zich op varkenshouderijen die de meeste geuroverlast veroorzaken. Per bedrijf wordt de overlast voor woningen, binnen een straal van 1.000 meter van de varkenshouderij, in een geurscore uitgedrukt.

De eisen voor de warme sanering zijn het intrekken van de omgevingsvergunning en de wijziging van het bestemmingsplan. De dierenverblijven, voer- en mestsilo’s en mestkelders moeten worden gesloopt. De varkenshouder mag ook niet op een andere locatie verdergaan met zijn bedrijf. Wethouder Martijn van der Putten (D66) meldde dinsdag 21 januari in de commissie Wonen dat de gemeente de stoppende varkenshouderijen wil samenvoegen in één bestemmingsplan. “Door ze samen te brengen in een parapluplan kunnen alle bedrijven ook tegelijkertijd stoppen.”

Tekst: Henk Willemssen