Stallensloop aan Zandhoek in Oirlo

Veel stallen gaan verdwijnen in het buurtschap Zandhoek aan de westkant van Oirlo. Op vier locaties wordt het agrarisch gebruik van boerderijen omgezet in wonen. Op twee plekken worden pluimvee- en varkensstallen vervangen door opslagloodsen. Gemeente Venray heeft alle wijzigingen samengebracht in één bestemmingsplan dat dinsdag 21 januari op de agenda stond van de commissie Wonen.

Het gaat om zes bedrijfslocaties die grotendeels in bezit zijn van de familie Zanders. De meeste agrarische gebouwen zijn niet meer in bedrijf en zijn, vanwege overlast voor de omgeving, ook niet meer te gebruiken. Het College van B&W wil daarom meewerken aan de wijziging van het bestemmingsplan. Theo Mulders (Samenwerking Venray) sprak in de commissievergadering van een mooi plan. “Door een goede afstemming zijn alle locaties in één procedure samengebracht. Dit bespaart de eigenaren veel kosten. Het is een win-winsituatie voor iedereen.”De pluimveestallen aan Zandhoek 11c en de twee voormalige varkensstallen aan Zandhoek 13 krijgen een bestemming als opslagloods. In de loodsen, met een omvang van 4.400 vierkante meter, komen boxen die bestemd zijn voor opslag van particulieren en bedrijven. In totaal wordt circa 6.000 vierkante meter aan bedrijfsbebouwing gesloopt.


Een bijzondere locatie is Zandhoek 12. Hier staat een geheel vervallen oude boerderij die lange tijd op de gemeentelijke monumentenlijst stond. Het college besloot op 20 augustus de monumentenstatus te laten vervallen. Dit besluit maakt de weg vrij voor sloop van de bouwval en authentieke herbouw van de boerderij. Dickie Minken (PvdA) maakte een opmerking over de verkrotting. “De eigenaar van een monument wordt toch geacht het te onderhouden.” Ambtenaar Maud Godschalk reageerde dat herbouw met de oorspronkelijke materialen niet meer mogelijk is. “Het materiaal is te slecht voor hergebruik. De boerderij wordt in dezelfde stijl herbouwd, maar dan is het geen monument meer.”

Het beëindigen van de veehouderijen, het intrekken van de vergunningen en een goede landschappelijke inpassing betekent een kwaliteitsimpuls voor de omgeving, vindt het college. Het is ook een verfraaiing voor de entree van Oirlo. Door het stoppen met het houden van pluimvee neemt de overlast van geur, ammoniak en fijnstof voor de buurtbewoners flink af. Met de sloop van de overtollige gebouwen vindt ook een versnelde asbestsanering plaats.


Tekst en beeld: Henk Willemsen