‘Gemeente moet strikt omgaan met normen sportbonden’

Gemeente Venray krijgt het advies de normen van sportbonden strikt te hanteren bij de beoordeling van sportaccommodaties voor subsidies. Verenigingen dringen er juist op aan flexibel om te gaan met de regels. “Niet doen. Die normen zijn er niet voor niets. Pas ze zo rechtlijnig mogelijk toe”, adviseerde Dick Leijen van Hospitality Group op donderdag 16 januari tijdens een bijeenkomst over het accommodatiebeleid voor raadsleden in het gemeentehuis.

Hospitality Group is door de gemeente ingeschakeld voor het nieuwe accommodatiebeleid. Een van de conclusies is dat er een overschot is aan sportzalen en tennisbanen. Ook zitten enkele voetbalclubs te ruim in hun jasje. De eerste uitgangspuntennotitie werd in oktober besproken met de verenigingen en stichtingen. In die bijeenkomsten kwam ook de overcapaciteit ter sprake. Er klonk het pleidooi om flexibel met de term ‘basisvoorziening’ om te gaan. De basisvoorziening speelt in het nieuwe beleid een belangrijke rol. Het zijn de speelvelden en kleedlokalen waarop een vereniging recht heeft op basis van het aantal leden en teams. “Flexibele toepassing van de normen zou niet verstandig zijn. Dan is het einde zoek. De toetsing moet juist streng zijn”, vond Dick Leijen die tevreden was over het verloop van de gespreksrondes. “De opkomst was hoog en de gesprekken verliepen in een goede sfeer. Dat hebben we wel eens anders meegemaakt. Verenigingen stellen wel het eigen belang voorop. Dat is niet onlogisch. Ze kijken meer naar het hier en nu dan naar de toekomst.”

Wensen van verenigingen
Verenigingen uitten ook hun wensen tijdens de gespreksrondes. Ze vinden dat er te weinig aandacht is voor duurzaamheid. “Omdat de energiekosten vaak hoog zijn. Die willen ze graag terugdringen.” Ook vragen de clubs om een vast aanspreekpunt in het gemeentehuis. “Het is nu vaak verdeeld over diverse ambtenaren. Er zou één medewerker moeten zijn voor alle verenigingszaken.”

Het voorstel is dat in het nieuwe beleid verenigingen worden beoordeeld op drie thema’s: maatschappelijke functie, accommodatie en beheer en financiën. Dick Leijen noemde het kortweg ‘inhoud, stenen en geld’. De maatschappelijke functie gaat zwaarder tellen. Daarbij gaat het ook om het sociaal bereik, inhoudelijke samenwerking en innovatie. Bij accommodaties gaat de voorkeur uit naar clustering met bijvoorbeeld scholen of culturele instellingen. “Zo’n combinatie heeft een streepje voor. Meer samenwerking heeft ook voordelen bij het beheer”, vertelde Leijen die erop aandrong de jaarlijkse subsidie af te stemmen op de basisvoorziening. “Er mag geen geld naar overcapaciteit gaan.” Hij pleitte voor een overgangstermijn van drie jaar om de subsidie af te bouwen of te stoppen.

Bij nieuwe investeringen in accommodaties vergoedt de gemeente twee derde deel van de kosten. Wethouder Anne Thielen (CDA) wilde weten of deze vuistregel nog voldoet. Dick Leijen merkte op dat het geen onderwerp van discussie was bij de verenigingen. Henk Bisschops (PvdA) wil de regeling in stand houden. “Want het werkt prima. De verenigingen moeten voor een derde deel zelf aan de slag terwijl ze genoeg steun krijgen van de gemeente.” Harrie van Oosterhout (VVD): “Als de ervaringen goed zijn, dan moeten we ermee doorgaan.”

Onderhoud
Hospitality Group vindt dat de sportaccommodaties goed onderhouden zijn in de gemeente Venray. “Het toont aan dat de verenigingen met de vergoeding van de gemeente alles keurig netjes op orde kunnen houden. Dat is in andere gemeenten niet overal het geval.” Gemeente Venray trekt jaarlijks 552.000 euro uit voor de buitensport. De voetbalclubs krijgen, in vergelijking met andere gemeenten, een normale vergoeding. “Met de hockeyvereniging gaat de gemeente ruimhartiger om dan elders in Nederland”, aldus Dick Leijen.

Ook over de binnensport toonde hij zich positief. “Normale tarieven, mooie accommodaties en ruimte genoeg.” Hij merkte op dat de kosten per lid veel hoger zijn dan bij buitensport. Dit komt vooral door de zaalhuur en het gemis aan eigen inkomsten uit de kantine. “Met de zaalsporten gaat het daarom niet zo goed in Nederland. Sporten als volleybal, handbal en zaalvoetbal verliezen jaarlijks twee tot drie procent van hun leden.” Enkele gemeenten willen de kostenverhouding tussen binnen- en buitensport meer in balans brengen. Door de zaalhuur van bijvoorbeeld 40 euro per uur te verlagen naar 15 of 20 euro. Met tegelijkertijd een verlaging van de vergoeding voor de buitensport waardoor verenigingen de contributies moeten verhogen, vertelde Leijen. “Doe dat niet in één keer. Want dat komt er niets van terecht, is mijn ervaring. Doe het in stapjes en trek er tien jaar voor uit.”

Hospitality Group werkt de komende weken het accommodatiebeleid verder uit. Half februari ontvangen de verenigingen de conceptversie. Begin maart volgt een terugkoppeling met de gemeenteraad en eind maart komen de verenigingen tijdens een inloopsessie nog een keer aan bod. In april is het eindrapport klaar en naar verwachting neemt de gemeenteraad in juni een besluit.

Tekst: Henk Willemssen