Venray Lokaal niet blij met outdoorterrein

Venray Lokaal verzet zich tegen de komst van een recreatieterrein in de Ballonzuilbossen aan Loonsedijk in Merselo. NiKa-Actief wil de activiteiten uitbreiden door het plaatsen van een klimwand en picknicktafels en het bestaande paintballterrein legaliseren.

Daardoor moet het bestemmingsplan van het bosperceel van 1,7 hectare worden gewijzigd van
verblijfsrecreatie in dagrecreatie. Cees de Vocht (Venray Lokaal) stelde dinsdag 21 januari in de commissie Wonen dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de natuurwaarden. “Dit is een plek waar de natuur zich moet kunnen ontwikkelen. Er is te weinig bekend over de effecten op de omgeving”, meende hij. De Vocht haalde aan dat deze vorm van recreatie veel mensen trekt. “Lawaai en onrust hebben gevolgen voor een veel groter gebied. Elke verstoring is funest voor dieren. Het is ook een verkeerd signaal om dit toe te laten. Dit soort ontwikkelingen moeten we zien te voorkomen.”


Venray Lokaal had er ook moeite mee dat het al bestaande paintballveld achteraf gelegaliseerd wordt door de gemeente. “Dit is maatschappelijk gezien niet de juiste weg”, vond Cees de Vocht. Ook PvdA en Samenwerking Venray maakten er opmerkingen over. “Het komt vaker voor dat we iets moeten legaliseren. In plaats van dat we het vooraf goedkeuren”, zei Jens van Oers (Samenwerking Venray).

Tekst: Henk Willemssen