Bewoners van de Timmermannsweg zoeken steun bij GLV

Bewoners van de Timmermannsweg zijn zwaar teleurgesteld in de gemeenteraad die vorig jaar instemde met de geplande mestverwerking op nummer 110. Met een minimale meerderheid gaf de raad goedkeuring voor het afgeven van een verklaring van geen bedenking. Nu zoeken de omwonenden steun bij Gezond Leefmilieu Venray en hopen ze samen met de stichting in gesprek te komen met de gemeente.

“Als de gemeenteraad op 17 december voltallig was geweest, dan was de stemming zeer waarschijnlijk in het nadeel van de initiatiefnemer uitgevallen,” aldus de omwonenden. Het CDA nam het standpunt in dat er aan de Timmermannsweg uitsluitend mest uit de eigen regio zal worden verwerkt. De omwonenden vinden dit “een lachertje” gezien de beperkte controle op de mestsector. Mestverwerking op de Timmermannsweg pakt volgens het CDA positief uit omdat de uitstoot door mesttransport dan vermindert. Buurtbewoner Elly de Wit vindt dat maar een vreemd argument. Ze somt op: "de grondstoffen voor het varkensvoer komen grotendeels uit Amerika, het varkensvlees gaat grotendeels naar China en de brandstof voor de palletkachel ten behoeve van de mestverwerking is afkomstig van een ander continent."

Bij de buurtbewoners is het vertrouwen ernstig geschaad. De Wit: “Geen van de omwonenden wist in de zomer van 2018 dat er al vergunningen waren afgegeven voor een verdubbeling van de varkensstapel en het verwerken van 5.000 kubieke meter eigen mest. We hadden altijd zo’n goede en gezellige sfeer in onze buurt." De omwonenden willen er alles aandoen om te voorkomen dat er mestverwerking in de buurt komt. Zij vinden dat die ergens moeten komen waar meer afstand is naar de omwonenden. "Binnen onze buurt is het nog geen 200 meter. En er staan in onze buurt twaalf woningen binnen 550 meter. Dit is een te dicht bevolkte buurt om mestverwerking te realiseren. Het geeft te veel geuroverlast en gezondheidsrisico's", aldus De Wit.

Nu de gemeenteraad in hun nadeel heeft gestemd hebben de bewoners steun gezocht bij de stichting Gezond Leefmilieu Venray. Het GLV neemt het standpunt in dat het economisch belang van een ondernemer niet boven de gezondheidsbelangen van de omwonenden mag komen. Daarom vindt het GLV de locatie aan de Timmermannsweg ongeschikt. “Het zou beter zijn als de mestverwerking van Merensteyn aan de Steegse Peelweg zo nodig wordt uitgebreid,” aldus Mia Wegh van het GLV. “Met de huidige ontwikkelingen in de landbouw is het trouwens de vraag of het zinnig is om de capaciteit voor mestverwerking te vergroten.”

Mia Wegh zou in een gesprek met de gemeente ook aandacht willen vragen voor het gevaar van polarisatie. De omwonenden Timmermannsweg 110 staan als buurt open voor een goed dialoog. "We hopen daarom op een goed gesprek met GLV en de wethouders Martijn van der Putten en Jan Loonen." Desgevraagd liet Frans Arts, initiatiefnemer van de mestfabriek, weten niet te willen reageren.