Méér biodiversiteit voor minder eikenprocessierupsen

Gemeente Venray en IVN Geysteren-Venray gaan er werk van maken om meer natuurlijke vijanden in te zetten als oplossing voor de eikenprocessierupsplaag. "Eikenprocessierupsen zijn voor sluipwespen, kevers, vleermuizen en vogels lekkere snacks", zegt wethouder Cor Vervoort, "dus we gaan ervoor zorgen dat die hun plek in Venray gaan vinden."

Een van de manieren om meer vogels een goede plek te geven, is het ophangen van nestkastjes bij scholen. Vandaag hing wethouder Vervoort samen met kinderen bij basisschool De Meent het eerste nestkastje op. Het is een startschot voor een bredere, structurele en ecologische aanpak van de problemen rondom de eikenprocessierups.


"Het was het IVN Geysteren-Venray dat met het idee kwam", aldus Vervoort. "Wij waren meteen enthousiast en we zijn samen aan de slag gegaan met veel verschillende partners." Het Werkhuis van TBS-kliniek De Rooyse Wissel maakte zeshonderd bouwpakketten voor nestkastjes. Die bouwpakketten worden door leerlingen op basisscholen in elkaar gezet. Daarbij verzorgt het IVN een lesprogramma en de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) instructies en werkmateriaal. De kinderen gaan de nestkastjes ophangen en volgen of er inderdaad vogels komen broeden. Vervoort: "Het mes snijdt aan twee kanten. We leren kinderen over de natuur en, als het werkt zoals we verwachten, maken we op termijn het probleem van de eikenprocessierups kleiner." De gemeente gaat monitoren of in de buurt van nestkastjes inderdaad de last van de eikenprocessierups afneemt. 


De nestkastjes vormen een belangrijk onderdeel van het plan. Verder wil de gemeente werken aan een toename van biodiversiteit in brede zin. Vervoort: "We hebben de afgelopen decennia veel aan biodiversiteit verloren: dieren- en plantensoorten zijn verloren gegaan en het evenwicht is verstoord. Een van de effecten daarvan is dat de eikenprocessierups veel minder natuurlijke vijanden heeft. Hoe meer dieren- en plantenrijkdom we rondom eiken krijgen, hoe meer kans van slagen de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups heeft. Inwoners van Venray kunnen daaraan ook meehelpen door hun eigen tuinen te vergroenen."


Het IVN heeft het koolmeesje als ambassadeur voor haar project gekozen. De eikenprocessierups is één van zijn favoriete hapjes, en bovendien is de koolmees goed te herkennen. Onder de naam: ‘Koolmezen met lekkere trek’ is voor kinderen en leerkrachten een lesbrief gemaakt en voor ouders een folder met aanvullende informatie. Het project gaat in eerste instantie drie jaar duren. Daarna worden alle effecten besproken en wordt besloten of het een vervolg krijgt.