Luchthavenbesluit De Peel laat op zich wachten

Defensie gaat de Tweede Kamer om uitstel vragen voor het vaststellen van het luchthavenbesluit van vliegbasis De Peel in Vredepeel. Vanwege het landelijke stikstofprobleem gaat Defensie de termijn van 1 november 2021 niet halen. Dit liet Bert Kwast van het ministerie van Defensie weten tijdens de openbare vergadering van Commissie Vliegbasis De Peel op donderdag 13 februari.

Defensie is verplicht voor alle militaire luchthavens uiterlijk op 1 november 2021 een nieuw luchthavenbesluit vast te stellen. Om de reactivering van de slapende vliegbasis de Peel mogelijk te maken is dus ook een nieuw luchthavenbesluit nodig. "Door het landelijke stikstofprobleem staat het besluit onder druk, waardoor 1 november 2021 niet haalbaar is. We vragen de staatssecretaris van Defensie een brief te sturen naar de Tweede Kamer om uitstel aan te vragen. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld waarop het luchthavenbesluit wordt aangeboden", aldus Bert Kwast van het ministerie van Defensie.


Geluidsbelasting

Tijdens de openbare vergadering vroeg Jan Houba, die sprak namens de inwoners van gemeente Venray, naar de resultaten van het onderzoek naar de werkelijke geluidsbelasting van jachtvliegtuigen. "Wat hangt er boven ons hoofd? Kan er een indicatie gegeven worden?" Daarop antwoordde Kwast: "Het meetnet van de vliegbasis in Volkel is nog te kort in gebruik om conclusies te trekken over het geluid. Het meetnet moet eerst een vol jaar berekeningen maken om na te gaan wat de piekbelasting is. Defensie wil wel voor omwonenden van De Peel een belevingsvlucht met F35's en F16's organiseren, maar daar is nog geen datum voor gepland."

Gezondheidsmonitor

Er wordt ook een milieueffectrapportage (MER) opgesteld met verschillende varianten voor het gebruik van de vliegbasis De Peel. Uitgangspunt is dat de omvang van de huidige geluidszone niet groter wordt. De maximale geluidsbelasting betekent dat twaalf jachtvliegtuigen drie keer per jaar, gedurende zes weken, vanaf De Peel gaan vliegen en daar ook gestationeerd worden. Medio mei wordt de conceptversie van de MER gepubliceerd. Houba vroeg Defensie een gezondheidsmonitor toe te voegen aan de MER, zodat de gezondheidseffecten en de gevolgen voor bedrijven en omwonenden door de reactivering van de Peel in beeld komt. Kwast zegde toe om dit ook mee te nemen in de MER.

Intensiteit De Peel

In de vergadering werd ook het luchthavenbesluit van Gilze-Rijen aangehaald. Een van de hoofdbezwaren van de omwonenden tegen de plannen daar is gericht op de reserveveldfunctie jachtvliegtuigen die op de helikopterhaven rust. "Als de reactivering van De Peel is vergund, kan de reserveveldfunctie op Gilze-Rijen vervallen. Dat betekent niet dat de intensiteit van De Peel toeneemt." Houba trok daarbij zijn twijfels. "De brief van de staatssecretaris van Defensie over Gilze-Rijen heeft me verbaasd. Ik vind het niet geloofwaardig. Ik kan me niet voorstellen hoe dat in elkaar past." Volgens Kwast is de reactivering van De Peel nodig omdat Defensie krap zit in het jasje zit wat betreft basissen voor jachtvliegtuigen. Daarom krijgt het luchthavenbesluit van De Peel voorrang op het besluit van Gilze-Rijen.


Tekst: Jeanine Hendriks