Verbazing over brief college over vliegveld

Het College van B&W van de gemeente Venray heeft op 23 december een brief gestuurd aan staatssecretaris Barbara Visser van Defensie over vliegveld De Peel. Daarin vraagt het college namens de voltallige gemeenteraad een kosten-effectenanalyse (KEA) te laten uitvoeren.

De brief leidde tot verbaasde reacties omdat er geen raadsbesluit over is genomen en ook niet alle partijen het eens zijn over een KEA. Jan Houba, lid van overlegcommissie COVM, noemt de brief ‘een verrassende actie’. Hij en ook werkgroep Stop vliegbasis De Peel zijn juist voor een andere financiële methode: de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA).

“Verbaasd. Dan druk ik me heel diplomatiek uit”, reageert D66-raadslid Theo Zegers. “De brief is nooit in de gemeenteraad aan de orde geweest. We hebben als D66 direct gereageerd dat dit niet klopt. Het is een gevoelige kwestie. We hebben er heel veel vragen over.”

Er heerst verdeeldheid over wat de beste methode is om de maatschappelijke kosten van de heropening van het vliegveld in kaart te brengen. Het College van B&W is tegen een MKBA omdat bij deze analyse de balans in het voordeel van het ministerie van Defensie zal uitslaan. Vanwege het landsbelang en nationale veiligheid. Voorstanders van de MKBA vinden dat bij een KEA het onvoldoende aan bod komt om oefencapaciteit voor F35’s te vinden buiten vliegbasis De Peel.

Tekst: Henk Willemssen