Weer uitstel reactie Defensie op bezwaren vliegveld

De 515 indieners van een bezwaarschrift tegen de heropening van vliegveld De Peel wachten al ruim 1,5 jaar op antwoord. Het ministerie van Defensie heeft de reactietermijn op de bezwaren opnieuw opgeschoven. De planning is dat komende zomer het reactierapport verschijnt. Dat maakte een vertegenwoordiger van Defensie bekend tijdens de digitale vergadering van Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) op donderdag 11 maart.

Mogelijk dat in de komende vergadering van 10 juni de COVM-leden op voorhand worden geïnformeerd. “De toezegging is gedaan dat de reactienota als eerste wordt besproken binnen de COVM. Mogelijk in een aparte vergadering”, zegt Jan Houba die namens de Venrayse burgers zitting heeft in de overlegcommissie. “Pas daarna ontvangen alle indieners van een bezwaarschrift bericht. De mensen hebben trouwens sinds het sluiten van de bezwaartermijn niets meer van Defensie vernomen. Ook niet over de planning.”

De bezwaartermijn tegen het conceptplan van de heropening van vliegveld De Peel liep van 10 juli tot 22 augustus 2019. Het ministerie van Defensie zegde toen toe dat voor de zomer van 2020 alle bezwaarmakers een reactie zouden krijgen. Vanwege de grote hoeveelheid bedenkingen, opmerkingen en vragen nam Defensie ruimer de tijd tot begin 2021. Ook deze planning bleek niet haalbaar. Jan Houba zit er niet zo mee dat er telkens vertraging optreedt. “Want het kan wat mij betreft allemaal niet lang genoeg duren.”

Het volgende bezwaarmoment voor burgers is als de milieueffectrapportage (mer) en het ontwerp-luchthavenbesluit zes weken ter inzage worden gelegd. Dit was gepland in november 2020 maar het is uitgesteld tot in 2023.